Poniedziałek, 6 lipca 2020. Imieniny Dominiki, Jaropełka, Łucji

Konferencja o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

2019-10-16 09:40:46 (ost. akt: 2019-10-16 06:56:14)

Autor zdjęcia: KPP w Szczytnie

W Auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbyła się konferencja pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu szczycieńskiego”. Spotkanie poświęcone było problematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

W piątek (11.10.2019 r.) w Auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbyła się konferencja „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie możesz mieć na nie wpływ. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu szczycieńskiego”.
Organizatorami konferencji był Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach oraz Starosta Szczycieński – Jarosław Matłach.

https://m.wm.pl/2019/10/orig/11-10-2019-r-komendant-powitanie-584409.jpg

W spotkaniu oprócz organizatorów uczestniczyli: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie – Marek Bojarski, Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie - Rafał Pudelski, z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - nadkom. Maciej Surowiec, przewodniczący Rady Powiatu – Radosław Kostiuk, Burmistrz Miasta Szczytno – Krzysztof Mańkowski, radny Rady Powiatu – Tomasz Miller, a także Prokurator Rejonowy w Szczytnie – Adam Popek, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk, z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie – kpt. Paweł Kozłowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii – dr n wet. Jerzy Piekarz, kom. dr Łukasz Foryś – wykładowca Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, egzaminator nadzorujący z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie - Marcin Kiwit, prezes Fundacji "Autrimpus" – Dariusz Hodkowski oraz koordynator Pogotowia Ratunkowego w Szczytnie – Grzegorz Achremczyk.

https://m.wm.pl/2019/10/orig/11-10-2019-r-autrimpus-584411.jpg

W debacie uczestniczyło ponad 180 uczniów szkół średnich z terenu powiatu szczycieńskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych: sekretarz Gminy Dźwierzuty – Barbara Trusewicz, inspektor z Referatu Lokalnego Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Szczytno – Krzysztof Fajbuś oraz podinspektor Referatu Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego i Gminy w Pasymiu – Edyta Kuriata, dyrektorzy szkół oraz lokalne media.

Celem spotkania było uświadomienie przede wszystkim młodym ludziom, że posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami, to przywilej, który zobowiązuje. Organizując konferencję chcieliśmy, aby każdy uczestnik spotkania mógł uświadomić sobie jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol, środki odurzające oraz środki psychotropowe, a przy tym jak niebezpieczna jest jazda pod ich działaniem oraz jak ważne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa czy też jaką rolę odgrywają odblaski w warunkach złej widoczności. Zapraszając na konferencję prelegentów z różnych dziedzin ruchu drogowego chcieliśmy zwiększyć świadomość młodych kierowców na temat zagrożeń oraz promować właściwe postawy uczestników ruchu drogowego.

https://m.wm.pl/2019/10/orig/11-10-2019-r-defibylator-584410.jpg

Ponadto spotkanie miało również na celu zwrócenie uwagi na bieżące zagrożenia, na które narażani są wszyscy mieszkańcy naszego powiatu oraz promowanie narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przy pomocy której każdy obywatel może przekazać Policji informacje o zdarzeniach które w sposób rzeczywisty wpływają na poczucie bezpieczeństwa każdego człowieka. 

Konferencję rozpoczęło wystąpienie: Starosty Szczycieńskiego – Jarosława Matłacha oraz Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie – insp. Radosława Drach. Jarosław Matłach zwrócił się do młodych ludzi słowami:  „z uzyskanych uprawnień - do kierowania pojazdami mechanicznymi – korzystajcie rozsądnie, aby były one powodem do dumy i radości, a nie tragedii. Starosta podkreślił przy tym, że obywatele potrzebują na co dzień poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z samochodu, transportu publicznego, roweru dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący traktował uzyskanie prawa jazdy, w kategorii przywileju, zobowiązując jednocześnie do rozważnego korzystania z niego.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach zaprezentował wszystkim zebranym działania podejmowane przez szczycieńskich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które odbywają się dwutorowo: w formie profilaktyki tj. zapobiegania oraz informowania o zagrożeniach oraz poprzez systematyczne kontrole drogowe i działania ukierunkowane m.in. na eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących oraz tych poruszających się z nadmierną prędkością. Insp. Radosław Drach przedstawił na czym polegają prowadzone poszczególne działania, jak również przybliżył wszystkim zebranym najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z podziałem na te z winy kierującego, a także pieszego. Podczas wystąpienia Komendant powiedział o utworzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – GRUPIE SPEED, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczenie liczby wypadków drogowych, a w skład której wchodzą m.in. policjanci referatu ruchu drogowego ze szczycieńskiej jednostki.  Szczycieńscy policjanci zespołu „SPEED” działają na terenie całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, wykorzystując przede wszystkim radiowóz nieoznakowany z wideorejestratorem.

Kolejnym tematem przygotowanym przez organizatorów konferencji była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zagadnienie to przedstawił Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie – podkom. Jakub Sylwestrzak. W swoim wystąpieniu naczelnik zwrócił się do zebranych słowami: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa powstała po to, aby policjanci mogli lepiej i skuteczniej komunikować się z obywatelami. Informowanie o występującym zagrożeniu za pośrednictwem KMZB zajmuje tylko kilka chwil. Zgłoszenie trafia do policjantów odpowiedniej komórki Policji, a następnie jest weryfikowane i sprawdzane. Przekazywane informacje Policji pozwalają na lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu”. Na koniec podkom. Jakub Sylwestrzak zwrócił się do gości podkreślając bardzo ważną rzecz, a zarazem uczulając: „zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W takich sytuacjach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997”.  

Tematyczny referat został wygłoszony przez pana Marcina Kiwit - egzaminatora z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie, który w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienie dotyczące warunków i kwalifikacji jakie musi spełnić osoba starająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz temat odpowiedniego przygotowywania kursantów do bezpiecznego korzystania z dróg, a nie tylko do zdania egzaminu na prawo jazdy. Podkreślił przy tym w swoim wystąpieniu „nawet po uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi należy w dalszym ciągu dążyć do doskonalenia swoich umiejętności, a także rozważnie i odpowiedzialnie podchodzić do korzystania z uprawnień jakie daje nam dokument - prawo jazdy”.

Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - nadkom. Maciej Surowiec przedstawił ideę spotu pn. „Rosyjska ruletka”, gdzie jak określił „jazda pod wpływem alkoholu/narkotyków to rosyjska ruletka i nigdy nie wiadomo czy w wyniku zdarzenia drogowego wystąpią poszkodowani, czy skończy się jedynie na stratach w mieniu". Kolejnym spotem jaki został zaprezentowany był spot „Fair Play na Drodze” z udziałem znanego sportowca promującego kampanię warmińsko-mazurskich policjantów. Przedsięwzięcie w nietypowy sposób promuje właściwe zachowania na drodze. Dlaczego?  Bo to znani sportowcy z Warmii i Mazur poprzez uprawiane przez siebie dyscypliny zachęcają do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ponadto podczas swojego wystąpienia naczelnik zwrócił uwagę na istotę używania pasów bezpieczeństwa oraz elementów odblaskowych w warunkach złej widoczności, wskazując przy tym jednocześnie, że odblask niejednokrotnie uratował niechronionemu uczestnikowi ruchu drogowego zdrowie, a nawet życie.
Jako następny głos zabrał Naczelnik z Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego w Olsztynie – Rafał Pudelski, który omówił zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców pojazdów ciężarowych w odniesieniu do bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, sposoby jakich dopuszczają się kierujący, aby oszukać urządzenia rejestrujące czas pracy kierującego oraz przebieg trasy, jak również stan techniczny pojazdów wykorzystywanych przez przewoźników do transportu różnego rodzaju towarów. W sposób niezwykle przekonywujący zobrazowano przy pomocy zdjęć „wraki” pojazdów, które mimo, iż nie powinny znaleźć się na naszych drogach to jednak są i przy ich pomocy transportowane są wielotonowe ładunki.     
Kolejnym ważnym tematem, który został poruszony podczas konferencji było zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego przez świadków zdarzenia do czasu przyjazdu straży pożarnej oraz algorytm czynności wykonywanych przez strażaków. Procedury dotyczące postępowania na miejscu zdarzenia komunikacyjnego przybliżył kpt. Paweł Kozłowski – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, który podczas wystąpienia zwrócił się do zebranych słowami: „każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy i dobrze byłoby, aby każdy z nas wiedział co w takim przypadku zrobić, jak postąpić. Nie bójmy się pomagać”.  

Z kolei koordynator Pogotowia Ratunkowego w Szczytnie, a zarazem z-ca prezesa Fundacji „Autrimpus” – Grzegorz Achremczyk w swoim wystąpieniu przedstawił wszystkim zebranym algorytm czynności do wykonania na miejscu zdarzenia drogowego o którym powinien pamiętać każdy z Nas – potencjalny ratownik – do czasu przyjazdu służ medycznych. W swoim wystąpieniu Grzegorz Achremczyk zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego, a mianowicie: „to czy podejmiemy czynności ratujące zdrowie, a nawet życie, zależy od nas samych, pamiętajmy jednakże, że my sami lub nasi najbliżsi również możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie takiej pomocy będziemy potrzebować”. 

Konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu czy też środków psychotropowych/odurzających zaprezentował na konferencji Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie – kom. Paweł Przybyłek. Omówione zostały sankcje karne w stosunku do osób, które wbrew zdrowemu rozsądkowi zdecydowały się jednak wsiąść za kierownicę znajdując się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków czy też po użyciu alkoholu. (…) „Należy uświadomić obywatelom, że za każdy czyn zabroniony ponoszą oni odpowiedzialność karną określoną przepisami kodeksu karnego. Ponadto odpowiedzialności karnej podlegają również osoby nieletnie, które ukończyły 13 rok życia, przy czym będę one odpowiadały przed sądem rodzinnym i nieletnich” tymi słowami kom. Paweł Przybyłek zwrócił uwagę, że każdy kto dopuści się popełnienia przestępstwa będzie za nie odpowiadał w granicach przewidzianych przez prawo. Podczas wystąpienia poruszona została również kwestia niezatrzymania się kierującego do kontroli drogowej pomimo wydanego polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego jak również konsekwencje prawne prowadzenia pojazdu mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Ostatnią kwestią jaka została poruszona podczas piątkowej konferencji była procedura utraty i ponownego uzyskania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz odpowiedzialność majątkowa za holowane i przetrzymywane na parkingu pojazdy uczestniczące w zdarzeniu drogowym. Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Szczytnie – Rafał Wilczek przedstawił temat na jakich zasadach następuje uzyskanie prawa jazdy po wcześniejszym zatrzymaniu go czy to przez organy policji w związku z naruszeniem przepisów kodeksu drogowego czy też w związku z cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami przez właściwego miejscowo starostę.  Naczelnik zwrócił również uwagę na stan techniczny pojazdów, które młodzi ludzie - zaraz po uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami - kupują, a które w większości przypadków pozostawiają wiele do życzenia. Pan Rafał Wilczek słusznie zauważył, że samochody takie nie przedstawiają większej wartości, a co za tym idzie w momencie, gdy dochodzi do wypadku czy też kolizji nie chronią w należy sposób osób znajdujących się w nim.
Podsumowując i kończąc Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie – insp. Radosław Drach tymi słowami zwrócił się do zebranej młodzieży:
„Uważamy, że każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Każdy z nas, kierujący, czy pieszy ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym, które zostały stworzone, po to, aby chronić nasze życie i zdrowie. Łamanie przepisów, lekkomyślność, brak doświadczenia mogą stać się przyczyną tragedii ludzkiej, którą rozumiemy zwykle dopiero wtedy, gdy dotyka ona nas samych lub naszych najbliższych.  

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień zaproszeni gości udali się na boisko szkolne, gdzie  niebywałą atrakcją dla osób uczestniczących w spotkaniu była możliwość zobaczenia sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie przez Policję i Straż Pożarną do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Największym zainteresowaniem cieszył się radiowóz nieoznakowny m-ki BMW z wideorejestratorem wykorzystywany przez szczycieńskich policjantów ruchu drogowego oraz symulator dachowania, który specjalnie na konferencję został udostępniony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie. Dodatkowo, dzięki Fundacji „Autrimpus” każdy chętny miał okazję sprawdzić swoje umiejętności reanimacji na specjalnie do tego przygotowanym fantomie czy też, być może pierwszy raz, zobaczyć i zapoznać się z obsługą defibrylatora. O fachowe przeprowadzenie warsztatów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zadbał Grzegorz Achremczyk.

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages